טחנת הנזירים בנחל ציפורי |  שנה: 2013-2014 |  לקוח: רשות ניקוז קישון |  סטטוס: בתכנון | אדריכלית שימור: רותי ליברטי שליו