קורנית  |  לקוח: החברה הכלכלית משגב.  |  סטטוס: בביצוע