XNET | גן השומרים

LAN | גן השומרים

Domus | בית ספר רקפות

LAN | בית ספר רקפות

Arch Daily | בית ספר רקפות

WLA | ספורטיילת בנימינה

XNET | לחשוב מחוץ לכיתה

XNET | בוסתן וכרם בחצר

XNET | ההוד יחזור להדר?

מבנים | אות אדריכלות נוף 2013

מוניציפלי | סוד הגן הנעלם