התערוכה ה-7 לאדריכלים צעירים

 

כנס "סוד הגן הנעלם"

פרס אות אדריכלות הנוף

WLA | ספורטיילת בנימינה

XNET | לחשוב מחוץ לכיתה